AnaSayfa | Haber | Sohbet | Radyo | Burçlar | ilanlar | iletişim
Turkish English German  
İçinizdeki Ses! Gabile.com   esinizolurum:[istanbul] esiniz olurum:[İstanbul] Selam yazın tanısalım. Mecidiyeköy.     |     olgunsevenankli:[Ankara] 180 90 57 YAŞINDA ANKARADAN KENDİ HALİNDE BEKAR BİRİ .     |     misafir00:[Mersin] Tanışalım mı mesajını heyecanla bekliyorum.     |     aks68pas:[Aksaray] 45 yaş ve üstü aksaray iline yakın sanal olmayan arkadaşlar mesaj atın tanışalım.     |     By_ap_3939:[Kirklareli] By_ap_3939.     |     olgungrupcupsf:[istanbul] olgungrupcupsf:[İstanbul] Mecidiyeköy. Herkesi bekliyorum..     |     Saygl:[istanbul] Sadece hafta içi gündüz bana yakın haznedar Merter b.köy Ataköy esenler yeri olanlar..     |     Ezel1905:[istanbul] Heyyyy 🤚.     |     YigitBerk4141:[Kocaeli] Merhaba 187 82 38 esmer A yalnız yaşıyorum samimi gizli arkadaşlar tanışmak istiyorum .     |     pharoxym2:[Ankara] Ankaradan olgun yeri olan AKTİF varsa bana ulaşabilirmi.     |     beraber_olalim:[istanbul] merhaba bahçelievler / istanbuldayım gizliyim yyok.     |     mczp:[Samsun] Bakımlı,seksi ve dürüst pasif arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Yaş takıntım yok sadece beğeni odaklıyım..     |     byaktif2643:[Kutahya] GÜL KADAR GUZEL NARİN VE HARİKULADE BAYANLAR PASİFLER BEN BURDAYİM YA SİZ NERDESİNİZ HADİ BEKLİYORUM.     |     OlgnTomblSever:[Adana] Adanadan olgun kilolu dostlarla tanışmak isterim..     |     anfb34:[istanbul] Mutlu, herkese sağlıklı huzurlu günler dilerim..     |     kaankaan197235:[izmir] merhaba.     |     Onurs10:[istanbul] Profilime uygun birileri yokmuuu .     |     Crixus:[Bursa] Özledim, ne yapayım....     |     Herzaman36:[Samsun] tanısmak isteyen varsa yazabilir aslen izmirliyim 4 yıldır samsundayım .     |     istanbul80:[istanbul] Bu gece yalnızlığıma eşlik edecek biri varsa beklerim..     |    
Login
Lütfen Bilgilerinizi Giriniz.
Rumuz:
Şifre:
Şifremi Unuttum

Şu an Online
948 Üye var
Hızlı Ara | Detaylı Ara | Özel Ara | Yeni Üyeler | Popüler 100 | Mayis TOP 10
Haber | Türk Tabipleri Birliği’nden Toplumsal Cinsiyet, Cinsiyet Kimliği, Cinsiyet İfadesi, Cinsel Yönelim Eşitliği Bildirgesi

Türk Tabipleri Birliği’nden Toplumsal Cinsiyet, Cinsiyet Kimliği, Cinsiyet İfadesi, Cinsel Yönelim Eşitliği Bildirgesi


Türk Tabipleri Birliği (TTB) Etik Kurulu’nca düzenlenen geniş katılımlı çalıştaylar sonucunda hazırlanan ve TTB 71. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde gözden geçirilerek Büyük Kongre kararı olarak kabul edilen TTB Etik Bildirgeleri yayımlandı.

Etik Bildirge’de Toplumsal Cinsiyet, Cinsiyet Kimliği, Cinsiyet İfadesi, Cinsel Yönelim Eşitliği ve Sağlık Hizmetleri bölümü de yer alıyor.

Bu bölüm için 15-16 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da düzenlenen “TTB III. Etik Bildirgeler Çalıştayı”nda çalışmalar başladı ve 24 Kasım 2019 tarihinde TTB Olağanüstü 71. Büyük Kongre’sinde kabul edildi.

Toplumsal Cinsiyet, Cinsiyet Kimliği, Cinsiyet İfadesi, Cinsel Yönelim Eşitliği ve Sağlık Hizmetleri Bildirgesi’nde cinsiyet geçiş veya uyum süreci, sağlık hakkına erişimde ayrımcılık, cinsel sağlık gibi alanlarda değerlendirme ve öneriler yer alıyor.

Bildirgenin tam metni şöyle:

GİRİŞ

İnsanlar toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi ve cinsel yönelim açısından geniş bir çeşitlilik sergilerler. Bu özellikler açısından çeşitlilik, topluma egemen cinsiyet ve cinsellik düşüncesi tarafından belirlenen normlarla değerlendirilir. İnsan cinselliğinin sadece üremeye yönelik olduğu, cinsiyetin keskin sınırlarla ayrılmış kategorilerden oluştuğu, cinsiyetlerin eşit olmadığı, erkek ve kadın cinsiyet kategorilerinin birçok açıdan eşit kabul edilmeyecekleri, bu cinsiyet kategorilerini de bedensel özelliklerin, özellikle de üremeyle ilişkili beden yapılarının belirlediği, cinsel ilgi, yönelim ve davranışın da sadece üremenin mümkün görüldüğü eşlere yönelik olabileceği düşüncesi birçok toplumda egemen düşünce biçimidir.

Bu düşünce biçimi; karşı cinse yönelen dışında cinsel yönelimi olanları, doğduğunda üreme organları temel alınarak tayin edilen cinsiyetten farklı bir cinsiyet kimliği olanları, cinsiyet ifadesi toplumda kendi cinsiyetinden beklenenle uyumlu olmayanları ve bedensel özellikleri belirli bir cinsiyetle ilişkili olduğu varsayılan nitelikleri bütünlüklü veya tutarlı şekilde karşılamayanları normalin dışında bırakır. Bu özelliklere sahip kişiler kendilerini heteroseksüellik dışında cinsel yönelimle ilgili olarak eşcinsel (lezbiyen, gey), biseksüel; cinsiyet kimliği ve ifadesiyle ilgili olarak trans, transgender, transseksüel, travesti; bedensel cinsiyetle ilgili interseks olarak adlandırabilmektedirler. Bu kimlikler; cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelimle ilgili insana ilişkin tüm çeşitliliği yansıtmamaktadır. Yıllar içinde değişen kavramlar ve ifade biçimleri olmakla birlikte, günümüzde bu çeşitliliği ortaya koymak için kimlik gruplarının ilk harfleri sıralanarak LGBTİ, bunların dışında ve bu sınırlardan bağımsız varoluşları yansıtmak üzere de ‘+’ eklenerek LGBTİ+ ibaresi kullanılabilmektedir.

Cinsel kimlikle ilgili kimi özelliklerin normal dışı kabul edildiği düşünce ikliminin hakim olduğu toplumlarda kurumsallaşan modern tıp, bir süre bu çeşitliliğin bazı öğelerini bozukluk, hastalık olarak değerlendirmiştir. Günümüzde, herhangi bir cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelimin bir insanı daha sağlıklı kılmadığı gibi, hasta da etmediği bilinmektedir. Cinsiyet ve cinsel kimlikle ilgili özelliklerin uzmanlar tarafından değiştirilmesine yönelik girişimlerin etkinliğine ilişkin bilimsel dayanak ve kanıtlar yoktur; ayrıca bu girişimler tıbbi etiğe de aykırıdır. Aksine, bu girişimlerin kişilerin ruhsal ve bedensel iyilik haline olumsuz etkileri olabildiğine işaret eden bulgular mevcuttur.

Kadınlara ailede ve toplumda yüklenen roller, her alanda karşılaştıkları cinsiyetçilik ve buna bağlı olarak kaynaklara, bilgiye, bakıma ve temel sağlık hizmetlerine ulaşmada eşitsizlik, kadın sağlığını olumsuz etkileyen etmenlerdir. Kadınlar, sırf toplumsal cinsiyetlerinden dolayı maruz kaldıkları ayrımcılık nedeniyle ek pek çok sağlık sorunu ile karşılaşmaktadırlar. Yaş, yoksulluk, engellilik, kırsal bölgede yaşıyor olmak, mültecilik ve göçmenlik, etnik ve dilsel farklılıklar, seks işçiliği, mevsimlik tarım işçiliği, cezaevi koşulları, fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalma ve savaş gibi olağanüstü koşullar bu eşitsizlikleri daha da derinleştirmektedir.

Norm dışı kabul edilen özelliklere sahip gruplar, o zaman aralığında kültüre hakim olan iktidar ilişkileri zemininde gelişen damgalanma ve ayrımcılığa maruz kalırlar. Damgalanma ve ayrımcılığın bu gruplarda daha fazla bedensel hastalık ve ruhsal bozukluk saptanmasıyla ilişkili olduğu yinelenen çalışmalarla ortaya konmuştur. Bu gruplarda gözlenen sağlık eşitsizliği, maruz kaldıkları damgalanma ve ayrımcılığın yanı sıra sağlık hakkına erişimle ilgili deneyimlenen engellerle de ilişkilidir. Sağlık hizmetlerinin kuruluş ve işleyiş biçimi, sağlık çalışanlarının ayrımcı tutumları, bu durumda önemli bir rol oynamaktadır. Olumsuz tutuma maruz kalma beklentisi, kişilerin sağlık çalışanlarından tıbbi olarak önemi olabilecek bilgileri saklama gereği duymalarına, tetkiklerden kaçınmalarına, tedaviye uyum gösterememelerine neden olabilmektedir.

Cinsel yönelimleriyle ilgili güçlük yaşayan kişiler ve aileleri, gereksinim duyduklarında sağlanan ruhsal destekten fayda görmektedirler. Doğduğunda tayin edildiği cinsiyetten farklı cinsiyet kimliği olan kişilerin, yaşadıkları ruhsal zorlanmanın dindirilmesi için bedensel özelliklerinin kendilerini tanımladıkları cinsiyetle uyumlu hale getirilmesiyle ilgili talepleri olabilmektedir. Bu tıbbi bakım, kişinin talep ve gereksinimleri doğrultusunda başta psikiyatrik destek, hormon tedavileri, cerrahi işlemler olmak üzere birçok tıbbi işlemi kapsayabilmektedir. Cinsiyet geçiş veya uyum süreci olarak adlandırılan bu sürecin ruhsal iyilik haline katkıda bulunduğu gösterilmiştir. Bu bakıma erişebilme ve tıbbi işlemlerin sosyal güvenlik kapsamında değerlendirilmesi ile ilgili güçlükler kişilerin yaşadığı zorlanmayı artırmaktadır. Cinsiyetin yasal olarak taşınması süreciyle ilgili yasal düzenlemelerin belirli tıbbi işlemler gerektirmesi, zorunlu cerrahi ve kısırlaştırmayı kapsaması günümüzde hak ihlali olarak değerlendirilmektedir.

ÖNERİLER

Türk Tabipleri Birliği konuyla ilgili aşağıdaki ilkeleri benimser:

1 - Herhangi bir toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi ve cinsel yönelim kişiyi daha üstün, daha fazla hak sahibi kılmadığı gibi, haklardan mahrum bırakılmasına neden olamaz.

2 - Hekimler, toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi ve cinsel yönelimle ilgili ayrımcı tutum ve davranışlar içine girmemeli, bu özelliklerinden dolayı kişilere sağlık hizmeti vermekten kaçınmamalıdır.

3 - Her bireyin toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi ve cinsel yönelimiyle ilgili beyanları esastır ve sağlık çalışanları kişinin bu bağlamdaki özerkliğine saygı gösterir.

4 - Toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi ve cinsel yönelim çeşitliliğinin herhangi bir öğesi ruhsal hastalık değildir.

5 - Cinsiyet ve cinsel kimliği fark etmeksizin tüm bireylerin herhangi bir kısıtlama ve ayrımcılık olmadan cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili bilgilenme, eğitim ve hizmet alma hakkından yararlanması güvence altına alınmalıdır.

6 - Üreme sağlığı yöntemlerine erişimle ilgili engeller kaldırılmalı, başta kadınlar olmak üzere herkesin bu konuda nitelikli sağlık hizmeti almaları sağlanmalıdır.

7 - İstenmeyen gebeliklerin, güvenli olmayan düşüklerin, bebek ve anne ölümlerinin önlenmesi için gerekli bilgilendirme ve sağlık hizmetleri sağlanmalıdır.

8- Hekimler, kadın yaşamının her dönemine toplumsal cinsiyete duyarlı bir gözle bakabilmeli; kadınların her yaşa özgü sağlık sorunlarını ve bunlara yol açan ya da riskleri artıran sosyal, kültürel ve biyolojik etmenleri, içinde bulunduğu bağlamda ele alabilmeli çözüm yollarını doğru tanımlayabilmelidir.

9 - Sağlık politikaları oluşturulurken sağlık hakkını toplumsal cinsiyet temelli bir yaklaşım ile savunmak, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için temel bir koşul olmalıdır.

10 - Hekimler çocuk yaşta ve zorla evliliğin bir insan hakkı ihlali olduğunun farkında olmalıdır.

11 - Hekimler her hastayı değerlendirirken, toplumsal cinsiyete dayalı, nefret suçlarına kadar varabilen şiddet olasılığını değerlendirmeli, sağlıkla ilgili sonuçlarını saptamaya yönelik tutum geliştirmelidir.

12 - Hekimler, toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi ve cinsel yönelim ile ilgili ayrımcılığa uğrama olasılığı bulunan kişilerle çalışırken ayrımcılığın ruhsal ve bedensel sağlığa etkilerini göz önünde bulundurmalıdır.

13 - Kişinin cinsel yönelimi hekim tarafından tayin edilemez. Tayin etmeye yönelik tıbbi işlem ve muayene yapılmasının bilimsel dayanağı yoktur; kişinin bu değerlendirmeye zorlanması kabul edilemez.

14 - Kişinin doğduğunda tayin edilen cinsiyetten farklı bir cinsiyet kimliği olması durumunda, bedensel özelliklerinin cinsiyetiyle uyumlu hale getirilmesi, ruhsal desteği de içeren bir tıbbi süreç gerektirebilir. Bu tıbbi sürece erişim, sağlık hakkı kapsamında değerlendirilmeli ve sağlık güvencesi içine alınmalıdır.

15 - Cinsiyet geçişine yönelik ruhsal destek, hormon tedavileri ve cerrahi işlemler başta olmak üzere bütün tıbbi işlemlere sağlık güvencesi kapsamında, birden çok uzmanlık alanının eşgüdümlü olarak iş görebildiği bir hizmet modeliyle erişebilmenin sağlanması gereklidir.

16 - Yasal kayıtlardaki cinsiyetin değiştirilmesi süreci, zorunlu tıbbi girişimleri içermeyecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Yasal düzenlemeyle ilgili çalışmaların sağlıkla ilgili meslek kuruluşları ve konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yürütülmesi önerilir.

17 - Cinsiyet farklılaşmasının beklendiği gibi gelişmediğinin doğumda ya da yaşamın erken bir döneminde saptandığı durumlarda, yaşamsal risk nedeniyle tıbbi endikasyon olmadıkça, geri dönüşü olmayan tıbbi işlemler olabildiğince ertelenmeli, kişinin karar verme süreçlerine katılabilecek olgunluğa erişmesi beklenmelidir.

18 - Tıp, tıpta uzmanlık ve lisansüstü eğitimi ve sürekli mesleki gelişim müfredatlarında cinsiyet ve cinsel kimliklerle ilgili çeşitlilik aktarılmalı ve bu özellikleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kalan grupların kendilerine özgü sağlık gereksinimlerini karşılamaya yönelik yaklaşımlara yer verilmelidir.

19 - Tıp, tıpta uzmanlık ve lisansüstü eğitim süreçlerinde, bu eğitimlerin verildiği ve sağlık hizmetlerinin sunulduğu kurumlarda toplumsal cinsiyet ve cinsel kimliklerle ilgili eşitsizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

20 - Cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliğiyle doğrudan ilişkili nedenlerle tıbbi tedavi gereksinimi duyanlarla çalışırken gruba özgü uygulamalar konusunda hekim, kendini yetkin ve yeterli görmüyorsa başvuranı bu hizmeti verebilecek kişi ve kurumlara yönlendirmelidir.

21 - Sağlık ve sağlık emek gücüne ilişkin göstergelerin toplumsal cinsiyete duyarlı hale getirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.

22 - Hekimler, konuyla ilgili toplumsal farkındalığın geliştirilmesi için çalışmalar yapmalıdır.

23 - Toplumsal cinsiyet ve cinsel kimlik özellikleriyle ilişkili ayrımcılığı, nefret söylemini ve nefret suçlarını önlemeye ve cezalandırmaya yönelik yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

24 - Devletin toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve korunması ile ilgili görev ve sorumlulukları vardır. Bu sorumluluk cinsel yönelime dayalı ayrımcılığın mevzuatta tanınması ve diğer ayrımcılık tiplerine karşı uygulanan yaptırımların bu ayrımcılık tipi için de aynen geçerli olmasını yasal güvenceye bağlamayı da içerir.

Kaynak: Kaosgl.org


Eklenme Tarihi : 14.05.2020
Haber Editörü : GaBiLe
  «« GERi
Bu haber 40972 kez okundu.

Haberi
Paylaş
Face
Paylaş facebook
Blog
Paylaş Blogger
Frien
Paylaş Friendfeed
Mysp
Paylaş Myspace
Twit
Paylaş twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar kişilerin kendi görüşleridir.
Yazılanlardan gabile.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz

    Eşcinselliğin küçük yaşta tecavüz veya sapmadan oluştuguna inanıp burada pasif arayan gizli eşcinsel veya herkesin trans olması gerektiğini düşünecek kadar cahil insanlar okusunlar bunu
Yazan : just_love     Beğen (6 kişi bu yorumu beğendi.)

    Turkiyede herseyde oneri var ama uygulama yok kağıt ustunde kalıyor malesef
Yazan : aliistanbul55     Beğen (9 kişi bu yorumu beğendi.)

    Ancak Gerçekçi Olalım.Kulağa Çok Güzel Gelen Bu Önerilerin Yakın Gelecekte Hayata Geçmesi Ve Toplumun Bu Düzeye Gelmesi Ne Yazık Ki Hayal.
Yazan : nazli_nazli     Beğen (9 kişi bu yorumu beğendi.)

    haa birde mesela işsizsen ve erkeksen gss genel sağlık sigortasınıda hemen haşırt diye sokuyorlar benim daha şimdiden boşu boşuna 8 bin tl borç olmuş test yaptırdım aptal gibi ve hiç hizmet almadım çıkan sonuca itiraz ettim ama kabul etmediler :):) bu ülkede dürüst ve iyiysen hemen sana cezayı kitliyorlar bir şekilde yaani :):) kadınlara gss de yok oda beleş :):) hayat kadınlara güzel :):)
Yazan : songull     Beğen (9 kişi bu yorumu beğendi.)

    türkiyede acayip şekilde kadınlara pozitif ayrımcılık var mesela kadınlara erken emeklilik hakkı var evliyken kocasının sigortasından faydalanıyor dul kaldığında emekli maaşı bağlanıyor anne babasının sigortasından ve emekli maaşından faydalanıyor zorunlu askerlik yapmıyorlar ağır işlerde çalıştırılmıyorlar kadın diye fazla ağır yük taşıtmıyorlar kadın diye nazik davranıyorlar arkadaşlık siteleri kadınlara beleş erkeklere paralı bunun gibi bir sürü şey sayabilirim şimdilik aklıma gelen bunlar ve bu kadınlara yönelik pozitif ayrımcılıklar sadece bu ülkede yaani türkiyede var gelişmiş yabancı ülkede böyle saçmalıklar yok yaani eşitlik var kimsenin hakkı bu erkek bu pasif o şu bu falan diye yenmiyor adalet var yaani dış ülkelerin çoğunda bu ülkede erkeksen ve heleki güzel bir işin yoksa liseden sonra okuyamadıysan paran yoksa fakirsen eziyorlar zaten gelir adaletsizliği var ama kadınsan sana her türlü yardım ediyorlar devlette yardım ediyor erkeklerde yardım ediyorlar erkeksen paran yoksa işsizsen ve heleki pasifsen hiç değerin kıymetin yok öl daha iyi yaani :):)
Yazan : songull     Beğen (11 kişi bu yorumu beğendi.)

    Önerilen 24 maddenin tamamının altına imzamı atarım.Ancak gerçekçi olalım.Kulağa çok güzel gelen bu önerilerin yakın gelecekte hayata geçmesi ve toplumun bu düzeye gelmesi ne yazık ki hayal.
Yazan : fullactive_     Beğen (8 kişi bu yorumu beğendi.)
Yorum yazmak için login olunuz


Diğer başlıklardan bazıları.
Haber | Türkiye LGBTİ haklarında Avrupa’da yine sondan ikinci! Türkiye LGBTİ haklarında Avrupa’da yine sondan ikinci!
   Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Derneği Avrupa’nın (ILGA-Europe) yıllık Gökkuşağı Haritası ve İndeksi’nin 2020 sonuçları yayınlandı. Rapora göre ülkelerin yüzde 49’unda pozitif bir değişiklik yaşanmadı. Bu yıl da çok sayıda ülke indekste geriledi. LGBTİ insan hakları sav...

Haber | “Onların mücadelesi sayesinde hayatlarımızı özgürce yaşayabiliyoruz” “Onların mücadelesi sayesinde hayatlarımızı özgürce yaşayabiliyoruz”
   Amerika Birleşik Devletleri’nde LGBTİ+ aktivistler 16 Mayıs Yaşlı LGBTİ+’lar Günü’nü pandemi nedeniyle sosyal mecralardan kutlamaya çağırıyor. Yaşlı LGBTİ+’lar Günü, mücadeleleri ile LGBTİ+ haklarına erişim ve sosyal kabulün önünü açan LGBTİ+’ları onurlandırmak için kutlanıyor. Covid-19’un risk g...

Haber | Justin Fashanu Vakfı eşcinsel olduğunu gizlemek zorunda kalan beş futbolcuya danışmanlık hizmeti verdiğini açıkladı Justin Fashanu Vakfı eşcinsel olduğunu gizlemek zorunda kalan beş futbolcuya danışmanlık hizmeti verdiğini açıkladı
   ‘İngiltere’de ikisi Premier League’de olmak üzere beş eşcinsel futbolcuya destek veriyoruz’ Britanya`nın eşcinsel olduğunu açıklayan ilk futbolcusu olan ve eşcinsel olduğunu açıkladıktan bir yıl sonra, 1998`de, henüz 37 yaşındayken intihar eden Justin Fashanu`nun yeğeni Amal Fashanu, Justin Fashanu...

Haber | TUNUS, EŞCİNSEL EVLİLİĞİN İLK TANINDIĞI ÇOĞUNLUĞU MÜSLÜMAN İLK ÜLKE OLDU TUNUS, EŞCİNSEL EVLİLİĞİN İLK TANINDIĞI ÇOĞUNLUĞU MÜSLÜMAN İLK ÜLKE OLDU
   Tunus merkezli LGBTİ+ örgütü Eşşems‘in resmi Facebook sayfası, geçen cuma ülkede ilk kez bir eşcinsel evliliğin devlet tarafından tanındığını duyurdu. Böylece Tunus, çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede eşcinsel evliliğin tanındığı ilk ülke oldu. Biri Fransız vatandaşı olan çift, eşcinsel evliliği...

Haber | 16 KURUMDAN LGBTİ+’LARI DÜZENLİ OLARAK HEDEF GÖSTERENLERE KARŞI BİLDİRİ 16 KURUMDAN LGBTİ+’LARI DÜZENLİ OLARAK HEDEF GÖSTERENLERE KARŞI BİLDİRİ
   İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı’na bağlı 16 kurum “LGBTİ+’lara karşı nefret söylemini eleştiren örgütlere yönelik hedef gösterme ve soruşturmalar son bulmalı!” diyerek ortak metin yayınladı. “LGBTİ+ hakları savunucuları ve örgütlerinin çalışmalarını düzenli olarak hedef gösteren nefret s...

Haber | LGBTİ+’LAR TEPKİ GÖSTERDİ, HOMOFOBİK DOKTOR METİN ÇAKIR GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI LGBTİ+’LAR TEPKİ GÖSTERDİ, HOMOFOBİK DOKTOR METİN ÇAKIR GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI
   Almanya’da, kalp hastalıkları uzmanı Metin Çakır’ın sosyal medya hesabından eşcinselliği “hastalık” olarak nitelendirmesinin ardından görevinden alındığı belirtildi. Alman medyasında yer alan haberlere göre, Karlsruhe’deki Helius kliniğinde kalp damar cerrahı olarak görev yapan Metin Çakır, sosya...

Haber | Koronavirüs Sebebiyle Ertelenen Veya İptal Edilen Dünya Çapındaki Pride Etkinliklerinin Listesi Koronavirüs Sebebiyle Ertelenen Veya İptal Edilen Dünya Çapındaki Pride Etkinliklerinin Listesi
   Dünyayı etkisi altına almış bulunan koronavirüs sebebiyle dünya çapında bazı LGBT etkinleri ve Pride festivalleri ya iptal edilmeyle, ya da ertelenmeyle karşı karşıya kaldı. Avrupa Pride Organizatörleri Birliği (EPOA) ve Attitude dergisinin verilerine göre, koronavirüs salgını sebebiyle dünya çap...

Haber | Sağlık Uzmanlarının Açıklamalarına Göre LGBT’ler, Koronavirüsüne Yakalanmaya Üç Sebep Yüzünden Daha Meyilli Sağlık Uzmanlarının Açıklamalarına Göre LGBT’ler, Koronavirüsüne Yakalanmaya Üç Sebep Yüzünden Daha Meyilli
   Yüzlerce sağlık kuruluşu, hükümetleri harekete geçirmek için çağrıda bulunduğu açık mektuplarda LGBT’lerin koronavirüse karşı daha savunmasız olduğunu bildirdi. Açık mektup, “LGBT’ler toplum tarafından damgalanmaya ve salgın hastalıklara oldukça aşinadır. LGBT’lere bu salgın esnasında yeterli ...

Haber | Lady Gaga ve Ariana Grande’den Unutulmayacak Bir Düet ve Video Geliyor! Lady Gaga ve Ariana Grande’den Unutulmayacak Bir Düet ve Video Geliyor!
   Geçtiğimiz günlerde “Stupid Love” isimli son teklisini yayınlayan Lady Gaga’nın, Chromatica döneminde birçok ünlüyle düet yapacağı söylentisi son günlerde sosyal medyada dolaşıyordu. Her ne kadar Gaga’nın birçok ünlüyle düet yapacağı söylense de, özellikle popun prensesi Ariana Grande ile düet yapac...

Haber | Homofobik Olmadığını Söyleyip Öğrencilerini Kandıran Okul, Binlerce Öğrencisi Tarafından Protesto Edildi! Homofobik Olmadığını Söyleyip Öğrencilerini Kandıran Okul, Binlerce Öğrencisi Tarafından Protesto Edildi!
   Utah’ta Mormon’a bağlı Brigham Young Üniversitesinin öğrencileri, okulun başlangıçta ahlak kurallarından “homoseksüel davranışın yasaklanmasını” sildiğini, fakat haftalar sonra bu kuralı geri getirdiğini söyledi. Şimdiyse öğrenciler güvensiz bir ortamda bulunuyor ve eşcinsel olduğunu açıklayan öğ...


|   İletişim  |   Sözleşme  |   Yardım  |   Site Haritası  |  

Gabile.com bir tanışma, arkadaşlık ve eğlence servisidir.
Bu siteye üye olan herkes Kullanıcı sözleşmesini okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Her hakkı saklıdır. Copyright ©1999-2013 GaBiLe


GaBiLe Bir Kodme Hizmetidir.
Veri Merkezi